Skip to content

Algemene informatie

Keizer Ottolaan 11, 3632 BV Loenen aan de Vecht

T: 0294-231310
E: info@praktijkloenen.nl

Buiten onze openingstijden neemt u contact op met Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht

 Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht

T: 088-1309620

De praktijk

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten kunnen rekenen op een vaste huisarts. Bij afwezigheid van deze vaste huisarts streven wij naar een vaste vervanger voor deze huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dat met ons bespreekt. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris, die een uitspraak vraagt bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de commissie is bindend. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 

Wist u dat?

Praktijk Loenen is NPA gecertificeerd. Dit houdt in dat we een NHG-keurmerk hebben en continu werken aan kwaliteitsverbetering van onze huisartsenzorg en onze bedrijfsvoering.

Met het Keurmerk NHG Prakttijaccreditatie geven wij onze patienten het vertrouwen dat onze zorg verantwoord is. Eenmaal per 3 jaar worden we bezocht en gecontroleerd op onze kwaliteit.

Avond-, nacht- en weekenddienst

De Huisartsenspoedpost 
De waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen is geregeld door de huisartsenspoedpost. De huisartsenspoedpost is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen, dat wil zeggen medische problemen die niet uitgesteld kunnen worden of levensbedreigend zijn. Bij levensbedreigende situaties belt u 112. Om ervoor te zorgen dat de huisartsenspoedpost niet onnodig belast wordt, raden wij u eerst aan de website van ”Thuisarts” of ”moet ik naar de dokter? te bekijken.

Openingstijden 
Iedere werkdag na 17:00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost 24 uur per dag geopend. De post is alleen te bezoeken na het maken van een telefonisch afspraak.

Afspraken 
Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. 

Adres huisartsenspoedpost 
Huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht   (Gevestigd in St. Antonius Ziekenhuis)
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht 

Telefoonnummer huisartsenpost
088-130 9620

Afspraak bij de huisarts

Spreekuur
U kunt via de assistente een afspraak op het spreekuur van een van de artsen plannen. Van 08:00 tot 17:00 uur kunt u de assistente bellen voor een afspraak op 0294-231310. De assistente zal u vragen wat de reden is voor de afspraak. Hierdoor kan zij zorgen voor een adequate planning. Onze assistentes hebben, net als de huisartsen, een beroepsgeheim en zijn dus verplicht om vertrouwelijk met de door u gegeven informatie om te gaan. Heeft u er bezwaar tegen om de reden van uw bezoek te melden, dan kunt u dat aangeven.

Meer tijd
In principe wordt voor elk spreekuurconsult 10 minuten gepland. Hierin kunt u één klacht bespreken. Hebt u meerdere vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben, geeft u dit dan aan bij de assistente. Zij zal er voor zorgen dat er voldoende tijd voor u wordt gereserveerd. De telefoonlijn wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. U kunt ons helpen door de gesprekken kort te houden.

Huisbezoek
Als u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kunt u een huisbezoek aanvragen. Als u vóór 10:00 uur belt, komt de huisarts dezelfde dag bij u langs.

Telefonisch spreekuur
Indien u een korte vraag aan de dokter wilt stellen of belt voor een uitslag dan kunt u contact opnemen met de assistente. Zij zal u dan op het telefonisch spreekuur van de huisarts zetten waarna u wordt teruggebeld tussen 11.00 uur – 12.30 uur.

Afspraak afzeggen
Indien een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan, wilt u dan de assistente zo snel mogelijk bellen? Indien u de afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) annuleert, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Spoedgevallen

De praktijk heeft de faciliteit voor eerste hulpverlening (wonden hechten, verstuikingen, verbrandingen, hartproblemen e.d.). U hoeft daarom niet meteen naar de Eerste Hulp van een ziekenhuis; deze is uitsluitend bedoeld voor onmiddellijke specialistische hulpverlening bij ernstige gevallen.

Tijdens de openingstijden kunt u zo nodig rechtstreeks naar de praktijk komen. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de praktijk rekening met uw komst.

Bij twijfel: bel eerst de praktijk:
Spoednummer 0294 231616

Bij spoedgevallen buiten werktijden belt U met de huisartsenspoedpost Noordwest-Utrecht 088 130 9620. Bij acuut levensgevaar kunt u ook 112 bellen.

Afspraak bij de doktersassistente

Vragen, uitslagen en assistenten spreekuur
Voor de volgende behandelingen kunt u op afspraak terecht bij de doktersassistentes:

  • Wondverzorging en hechtingen verwijderen
  • Injecties
  • Oren uitspuiten (denk aan het 3 dagen druppelen met (sla)olie)
  • Meten van bloeddruk, Hb, bloedsuiker
  • Wratten aanstippen
  • Uitstrijkjes
  • ECG’s

U kunt telefonisch tussen 08:00 uur en 17:00 uur een afspraak op het spreekuur van de assistente maken op nummer 0294-231310.

Voor uitslagen van onderzoeken en medische adviezen kunt u ook bij de assistentes terecht.

De assistentes werken onder supervisie van uw huisarts.

Afspraak afzeggen
Indien een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan, wilt u dan de assistente zo snel mogelijk bellen? Indien u de afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) annuleert, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft, vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u precies verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Uw bezoek aan de huisarts en eigen risico
Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt géén eigen risico voor. Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dat betekent dat de u de kosten hiervan zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico.

Wat valt wel onder eigen risico?
De diensten van de huisarts vallen weliswaar onder het basispakket en worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Echter kunnen er wel kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

 • de medicijnen of verbandmiddelen die de huisarts u voorschrijft
 • de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
 • laboratoriumonderzoek (bloedonderzoek, urinekweken, soa-testen etc.) of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft

Check uw polis! Of de kosten boven het eigen risico wèl, niet òf gedeeltelijk vergoed worden, hangt af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

 • heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
 • heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Overige disciplines

SALTRO bloedafname

Locatie Loenen aan de Vecht

Keizer Ottolaan 11
3632 BV Loenen aan de Vecht

T 0294 231310

Ma., Wo en Vrijdag van 08.00 tot 10.00 uur .

U kunt een afspraak maken via saltro.nl. Wanneer het u niet lukt om een afspraak te maken via de website kunt u contact opnemen met de Saltro.  Telefoon: 030-2361186.

Diëtistenpraktijk Vera de Visser
Spreekuur op dinsdag op de even week van 10.00 – 13.30 uur en op de donderdag op de oneven week van 10.00-17.00 uur.

Afspraken voor dit spreekuur kunnen rechtstreeks bij mevrouw Visser gemaakt worden. 

Apotheek Loenen
Graaf Albrechtlaan 2
3632 BB Loenen a/d Vecht
T 0294 232703

________________________________________

 

Medewerkers

ron2

Ron Schulten

Huisarts

Werkzaam ma, wo, do middag, vr

pauline3

Pauline van der Burg

Huisarts

Werkzaam ma, di, do ochtend, vr

marieke

Marieke van Wezel

Huisarts

Werkzaam ma, wo, vr

jeroenzw

Jeroen Hollander

Huisarts

Werkzaam di

lieke

Lieke van Muiswinkel

Assistente
lina

Lina Aldulli

Assistente
praktijk

Rinse Barendsen

Huisarts in opleiding

Martine van den Akker

Huisarts

Werkzaam op ma, di, do

zineb

Zineb El Yakoubi

Assistente
marja4

Marja Groenland

CVRM verpleegkundige
Liesbeth

Liesbeth Mok

POH-GGZ medewerker

Anne Versteeg

Huisarts

Werkzaam op di, wo, vr

ilse1

Ilse Helder

Assistente
annelies

Annelies van der Putten

Diabetesverpleegkundige
eva

Eva de Rooy

POH-GGZ medewerker

Agnes de Boer

Praktijkondersteuner GGZ-jeugd

Werkzaam op wo mi

Wendy

Wendy Veraar

Assistente
erna

Erna Krabbenborg

Longverpleegkundige
sylvia2

Sylvia de Haas

Praktijkmanager