Skip to content

Inschrijfformulier

Alleen patienten woonachtig in het postcode gebied 3631 t/m 3634 kunnen zich in onze praktijk inschrijven.

Persoonsgegevens

Passanten

Als u niet ingeschreven staat bij onze praktijk, maar u wilt toch op het spreekuur komen, dan bent u passant. Een passant is iemand die niet ingeschreven is in de praktijk, maar die hulp van spoedeisende aard nodig heeft.

De verzekering vergoedt in principe dus alleen de rekening van een passant als het om een spoedgeval gaat en de patiënt geen eigen arts in de buurt heeft. Zo niet, dan kan het zijn dat u de rekening niet vergoed krijgt. In onze praktijk betaalt u als passant contant voor het consult. De kosten hiervoor bedragen € 30.90. Na betaling ontvangt u van de assistente een bewijs van betaling dat u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen met het verzoek het consult aan u terug te betalen.

Als u niet bij ons ingeschreven staat en u komt voor reguliere huisartsenzorg dan kunnen wij u helaas niet van dienst zijn.