DE PRAKTIJK

Het wachten

De bedoeling van het afsprakenspreekuur is dat onnodig wachten voorkomen wordt. Dat lukt niet altijd, omdat de beschikbare tijd per consult (10 minuten) soms te kort blijkt te zijn. Bijvoorbeeld doordat u met meerdere vragen komt of omdat het onderzoek meer tijd vergt. Indien u van te voren nadenkt over wat u van de dokter verwacht, komt dit de kwaliteit van het contact ten goede. Zo nodig kan u vóóraf om een dubbele afspraak vragen.
Heeft U zoveel vragen dat de arts ze niet adequaat kan beantwoorden binnen een consult, dan kan deze u verzoeken om hiervoor apart een afspraak te maken.
Ook kan het voorkomen dat de dokter wordt weg geroepen voor een spoedgeval en uw afspraak verplaatst zal moeten worden.

Huisvisites

Het aanvragen van huisvisites graag vóór 11.00 uur.
Als het enigszins mogelijk is, kunt u beter naar ons toekomen. We hebben in de praktijk immers betere onderzoeksmogelijkheden.

Telefonisch spreekuur

Het 'telefonisch spreekuur' is bedoeld voor vragen waar de arts een betrekkelijk kort advies op kan geven, tevens om te informeren naar uitslagen of voor het verstrekken van recepten. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid door de telefoon te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn om alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.
U kunt ‘s ochtends voor 11.00 uur uw telefoonnummer bij de assistente doorgeven, u wordt dan tussen 11.00 en 12.00 uur door een van de huisartsen teruggebeld.

Spoedgevallen

De praktijk heeft de faciliteit voor eerste hulpverlening (wonden hechten, verstuikingen, verbrandingen, hartproblemen e.d.). U hoeft daarom niet meteen naar de Eerste Hulp van een ziekenhuis; deze is uitsluitend bedoeld voor onmiddellijke specialistische hulpverlening bij ernstige gevallen.
Tijdens de openingstijden kunt u zo nodig rechtstreeks naar de praktijk komen. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de praktijk rekening met uw komst.
Bij twijfel: bel eerst de praktijk
Spoednummer 0294 231616
Bij spoedgevallen buiten werktijden belt U met de huisartsenpost Leidsche Rijn 088-1309620. Bij acuut levensgevaar kunt u ook 112 bellen.